? Politecnico Di Milano - Pianeta Italia

Politecnico di Milano Üniversitesi

Telefonla Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayınız

Online Randevu Almak İçin Tıklayınız

1863 yılında kurulan Politecnico di Milano, mimarlık, mühendislik ve tasarım dallarında dünyanın en iyi üniversiteleri arasındadır.
• Tasarım ve mimari merkezi Milano’ da 37bini aşkın öğrencisine ingilizce ve italyanca dil seçenekleriyle lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri sunmaktadır.
• Politecnico di Milano; Como, Cremona, Lecco, Mantova, Bovisa, Leonardo, Piacenza olmak üzere 7 kampüse sahiptir.

Dünya Politecnico di Milano’da okumak istiyor çünkü...
• Politecnico di Milano, dünyada mezunları en çok istihdam edilen 37 üniversite arasındadır.
• Politecnico di Milano mimarlık eğitimi denince ilk akla gelen İtalyan üniversitesidir.
• Polimi, Avrupa’nın en saygın teknik üniversitelerinden biridir, mühendislik eğitimlerinde liderdir.
• QS-TOPUNIVERSITIES ilk 700 üniversite sıralamasında Politecnico di Milano tasarım eğitiminde dünyada 5., mimarlık alanında 10., mühendislik dallarında 20. olarak yer alır. 
• Princeton, Yale, Cornell, Pennsylvania, Texas, Kyoto, Stanford üniversitelerini sollayarak sürekli yükselmektedir.


Politecnico di Milano’nun dikkat çeken özellikleri:
• 110 ülkeden gelen 6000 yabancı öğrencisiyle uluslararası bir akademik ortam sunar.
• Politecnico di Milano pek çok yabancı üniversite ile uluslararası proje ve öğrenci değişim programları yürütmekte. Politecnico di Milano’nun Türkiye’de işbirliği yaptığı bazı üniversiteler Mimar Sinan, İTU, ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi üniversiteleridir.
• Polimi Master mezunlarının %40’ı mezun olduktan sonraki 2 ay, %80’i 6 ay içinde iş bulmuştur.
• Araştırmalarda AB tarafından finanse edilen 132 projeye liderlik eder.

Politecnico di Milano’nun ünlü mezunları:
Moda tasarımcısı Gianfranco Ferré,
Nobel ödülü sahibi Giulio Natta,
Giovanni Battista Pirelli (Pirelli Firması Kurucusu),
Saul Steinberg (New Yorker dergisinin ünlü illüstratörü)

Politecnico di Milano’da üniversite okumak için şartlar:
Politecnico di Milano, lisans okumak için başvurmak istediğiniz bölüme göre mimarlık, mühendislik veya tasarım sınavı uygular.

Politecnico di Milano’da master okumak için şartlar:
POLIMI Master bölümlerine öğrenci kabulleri ise evrak incelemesiyle yapılır. Politecnico di Milano yükesek lisans başvuruları yılda 3 kere açılır.

*Politecnico di Milano mimarlık alanında dünyanın en iyi 9. üniversitesi seçilmiştir.

 Pianeta Italia 10 yılı aşkın tecrübesiyle Politecnico di Milano'da eğitim için başvuru süreci, konsolosluk işlemleri, hazırlık dosyası, vize işlemleri, okul kayıt işlemleri ve oturum izinleri konularında tam yetkilidir. Tüm sorularınızın cevaplarını tek bir yetkili noktadan alabilir ve çözüme ulaşabilirsiniz.

Politecnico di Milano Üniversite Bölümleri (3 Yıllık)

• Architectural Design - Mimari tasarım

• Architecture and Building Construction - Mimarlık ve Bina İnşaatı

• Architecture Science - Mimarlık Bilimi

• Building Architecture - Yapı Mimarisi

• Building Engineering - İnşaat mühendisliği

• Building Engineering and Technology for Architecture - Mimarlık için İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisi

• Environmental and Land Planning Engineering - Çevre ve Arazi Planlaması Mühendisliği

• Environmental Architecture - Çevre Mimarisi

• Interior Design - İç dizayn

• Urban Planning - Kentsel planlama

• Urban Planning: Cities, Environment & Landscapes - Kentsel Planlama: Kentler, Çevre ve Manzara

• Product Design - Ürün tasarımı

• Fashion Design - Moda Tasarımı

• Communication Design -  İletişim tasarımı

• Civil and Environmental Engineering - Sivil ve Çevre Mühendisliği

• Civil Engineering - İnşaat mühendisliği

• Aerospace Engineering  - Uzay Mühendisliği

• Automation Engineering - Otomasyon Mühendisliği

• Biomedical Engineering - Biyomedikal mühendisliği

• Chemical Engineering - Kimya Mühendisliği

• Electrical Engineering - Elektrik Mühendisliği

• Energy Engineering - Enerji Mühendisliği

• Engineering of Computing Systems - Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği

• Industrial Production Engineering - Endüstriyel Üretim Mühendisliği

• Management and Production Engineering - Yönetim ve Üretim Mühendisliği

• Materials and Nanotechnology Engineering - Malzemeler ve Nanoteknoloji Mühendisliği

• Mathematical Engineering - Matematik Mühendisliği

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Physics Engineering - Fizik Mühendisliği

• Telecommunications Engineering - Telekomünikasyon Mühendisliği

Politecnico di Milano 1st LEVEL MASTER PROGRAMLARI:

• Bim Manager - Bim Müdürü

• Design of Seismic Sustainable Structures - Sismik Sürdürülebilir Yapılar Tasarımı

• The Future of Engineering and Manufacturing: Industry 4.0 - Mühendislik ve İmalatın Geleceği: Endüstri 4.0

• Development of Innovative Software Products - Yenilikçi Yazılım Ürünlerinin Geliştirilmesi

• Management of Digital Innovation - Dijital İnovasyon Yönetimi

• Executive Master of Business Administration -  İşletme İdaresi Yüksek Lisansı

• Executive Master of Business Administration ( International Flex Emba ) - İşletme İdaresi Yüksek Lisansı (Uluslararası Flex Emba)

• International Construction Management - Uluslararası İnşaat Yönetimi

• Forensic Engineering Specialist ONSITE - ONLINE - Adli Mühendislik Uzmanı ONSITE - ONLINE

• Supply Chain and Purchasing Management - Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetimi

• Advanced Master in Innovation and Entrepreneurship (AMIE) - İnovasyon ve Girişimcilikte İleri Master (AMIE)

• International Master in Business Analytics and Big Data - Uluslararası İşletme Analizi ve Büyük Veriler Yüksek Lisans Programı

• International Master in Industrial Management (IMIM) - Endüstriyel Yönetim Uluslararası Master (IMIM)

• International Master in Multichannel Marketing Management (IM4) - Uluslararası Çok Kanallı Pazarlama Yönetiminde Master (IM4)

• International Master in Luxury Management - Lüks İşletmecilikte Uluslararası Master

• International Master in Project Management (Milano, Glasgow) - Proje Yönetimi Uluslararası Master (Milano, Glasgow)

• Master of Business Administration - İşletme yönetimi Masteri 

• Premium Design Management - Üstün Tasarım Yönetimi

• Product Service System Design for Healthcare - Sağlık Hizmeti için Ürün Hizmet Sistemi Tasarımı

• Global Executive Master in Operations and Supply Chain Management - Operasyonlar ve Tedarik Zinciri Yönetimi'nde Global Yönetici Masteri

• Civil Engineering for Risk Mitigation - CERM - Risk Azaltma için İnşaat Mühendisliği - CERM

• Polis-Maker for the Quality of Living and Sustainable Urban Development - Polis - Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Üreticisi.


Politecnico di Milano 2st LEVEL MASTER PROGRAMLARI:

• Polis-Maker for the Quality of Living and Sustainable Urban Development - Polis - Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Üreticisi.

• Procurement and Public Contracts - Satın Alma ve Kamu Sözleşmeleri

• Bim Manager - Bim Müdürü

• Design of Seismic Sustainable Structures - Sismik Sürdürülebilir Yapılar Tasarımı

• International Construction Management - Uluslararası İnşaat Yönetimi

• Forensic Engineering Specialists ONSITE – ONLINE - Adli Mühendislik Uzmanları ONSİTE - ONLINE

• Design, Construction Management of Sports Infrastructures - Tasarım, Spor Altyapisinin İnşaat Yönetimi

Politecnico di Milano Yüksek Lisans Bölümleri (2 Yıllık)

• Architectural Design and History - Mimari Tasarım ve Tarih

• Architecture - Mimarlık

• Architecture - Architectural Design - Mimarlık - Mimari Tasarım

• Architecture - Building Architecture - Mimarlık - Bina Mimarisi

• Building and Architectural Engineering - Bina ve Mimarlık Mühendisliği

• Building Engineering - İnşaat mühendisliği

• Civil Building -  İnşaat Binası

• Civil Engineering for Risk Mitigation - Risk Azaltmada Sivil Mühendislik

• Environmental and Geomatic Engineering - Çevre ve Jeomatik Mühendisliği

• Environmental and Land Planning Engineering - Çevre ve Arazi Planlaması Mühendisliği

• Design & Engineering  - Tasarım mühendisi

• Urban Planning and Policy Design - Kentsel Planlama ve Politika Tasarımı

• Sustainable Architecture and Landscape Design - Sürdürülebilir Mimarlık ve Peyzaj Tasarımı

• Product Design for Innovation - İnovasyon için Ürün Tasarımı

• Product Service System Design - Ürün Hizmet Sistemi Tasarımı

• Yacht & Cruising Vessel Design - Yat ve Seyir Gemisi Tasarımı

• Interior Design - İç dizayn

• Communication Design - İletişim tasarımı

• Design for the Fashion System - Moda Sistemi Tasarım

• Automation and Control Engineering  - Otomasyon ve Kontrol Mühendisliği

• Aeronautical Engineering  - Havacılık Mühendisliği

• Biomedical Engineering  - Biyomedikal mühendisliği

• Chemical Engineering  - Kimya Mühendisliği

• Computer Science and Engineering - Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

• Electrical Engineering - Elektrik Mühendisliği

• Electronics Engineering - Elektronik Mühendisliği

• Energy Engineering - Enerji Mühendisliği

• Engineering Physics - Mühendislik Fiziği

• Management Engineering  - Yönetim Mühendisliği

• Management of Built Environment - Yapılı Çevre Yönetimi

• Materials  Engineering and Nanotechnology - Malzeme Mühendisliği ve Nanoteknoloji

• MathematicalEngineering  - Matematiksel Mühendislik

• Mechanical Engineering  - Makine Mühendisliği

• Nuclear Engineering - Nükleer Mühendislik

• Safety and Prevention Engineering in the Process Industry - Proses Endüstrisinde Güvenlik ve Önleme Mühendisliği

• Space Engineering - Uzay Mühendisliği

• Telecommunication Engineering - Telekomünikasyon Mühendisliği

  Bilgi İçin Hemen Arayın