? Politecnico Di Torino - Pianeta Italia

Politecnico di Torino Üniversitesi

Telefonla Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayınız

Online Randevu Almak İçin Tıklayınız

İtalya’nın ilk başkenti, zengin sanayisi ve kültürel aktiviteleriyle eğitimde güzel bir başlangıç şehri: Torino

·  Dünyanın en iyi mühendislik ve teknik üniversiteleri arasında 39. ve mimarlık alanında 34. sırada
·  Yaklaşık 37.000 öğrencisinin %16’sı yabancı
·  154 akademik eğitim yılı
·  387 yabancı üniversite ile ortak çalışma
·  250 Erasmus anlaşması
·  131 tanesi AB tarafından finanse edilen, toplam 2.338 araştırma sahibi
·  Telecom Italia ile arasında işbirliği olan bir devlet üniversitesi
·  23.000 m2 mimarlık fakültesi, 170.000 m2 mühendislik fakültesi

*Politecnico di Torino, mimarlık bölümündeki yabancı öğrenci kontenjanını 2020’de 85’e çıkartarak İtalya’da mimarlık alanında en yüksek yabancı öğrenci kontenjanına sahip üniversite olmuştur.

Politecnico di Torino Üniversite Bölümleri (3 Yıllık)

• Architecture - Mimarlık

• Design and Visual Communication - Tasarım ve Görsel İletişim

• Territorial Urban Environmental & Landscape Planning - Bölgesel Kentsel Çevre ve Peyzaj Planlaması

• Automotive Engineering - Otomotiv Mühendisliği

• Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Electronic & Communication Engineering - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

• Aerospace Engineering - Uzay Mühendisliği

• Building Engineering - İnşaat mühendisliği

• Biomedical Engineering - Biyomedikal mühendisliği

• Chemical & Food Engineering - Kimya ve Gıda Mühendisliği

• Cinema & Media Engineering - Sinema ve Medya Mühendisliği

• Civil Engineering - İnşaat mühendisliği

• Electrical Engineering - Elektrik Mühendisliği

• Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği

• Energy Engineering - Enerji Mühendisliği

• Environmental & Land Engineering - Çevre ve Kara Mühendisliği

• Material Engineering - Malzeme Mühendisliği

• Mathematics for Engineering - Mühendislik İçin Matematik

• Physical Engineering - Fiziksel Mühendislik

• Engineering & Management - Mühendislik ve Yönetim

• Industrial Production Engineering - Endüstriyel Üretim Mühendisliği DEGISIM PROGRAMI (ISPANYA, IRLANDA, FRANSA)

Politecnico di Torino 1 YILLIK 1st LEVEL MASTER PROGRAMLARI:

• Interior, Exhibit & Retail Design - İç, Sergi ve Perakende Tasarımı

• Management & Textile Engineering - Yönetim ve Tekstil Mühendisliği

• World Heritage & Cultural Projects for Development - Kalkınma için Dünya Mirası ve Kültürel Projeler

Politecnico di Torino 1 YILLIK 2nd LEVEL MASTER PROGRAMLARI

• Additive Manufacturing - Katkı Üretimi

• Energy Efficiency & Sustainability in Industry - Endüstride Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

• Industrial Automation - Endüstriyel Otomasyon

• Navigation & Related Applications - Seyrüsefer ve İlgili Uygulamalar

• New Technologies & Processes for Hybrid Materials Finalized to Automotive Mechanical & Electronical Applications - Otomotiv Mekanik ve Elektronik Uygulamalar İçin Tamamlanan Hibrit Malzemelerin Yeni Teknolojileri ve Süreçleri.

• Petroleum Engineering & Operations - Petrol Mühendisliği ve Operasyonları

• Space Exploration & Development Systems - Uzay Araştırma ve Geliştirme Sistemleri

• Design for Arts & Cultural Innovation - Sanat ve Kültürel Yenilik için Tasarım

Politecnico di Torino Yüksek Lisans Bölümleri (2 Yıllık)

• Automotive Engineering - Otomotiv Mühendisliği

• Communications & Computer Networks Engineering - İletişim ve Bilgisayar Ağları Mühendisliği

• ICT for Smart Societies - Akıllı Topluluklar için BİT

• Aerospace Engineering - Uzay Mühendisliği

• Biomedical Engineering - Biyomedikal mühendisliği

• Chemical & Sustainable Processes Engineering - Kimyasal ve Sürdürülebilir Süreç Mühendisliği

• Civil Engineering - İnşaat mühendisliği

• Material Engineering - Malzeme Mühendisliği

• Cinema & Media Engineering - Sinema ve Medya Mühendisliği

• Building Engineering - İnşaat mühendisliği

• Electrical Engineering - Elektrik Mühendisliği

• Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği

• Energy & Nuclear Engineering - Enerji ve Nükleer Mühendislik

• Industrial Engineering & Management - Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi

• Engineering & Management - Mühendislik ve Yönetim

• Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği

• Mathematical for Engineering - Mühendislik İçin Matematik

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Environmental & Land Engineering  - Çevre ve Kara Mühendisliği

• Mechatronic Engineering - Mekatronik Mühendisliği

• Nanotechnologies for ICTS - ICTS için nanoteknolojiler (TORINO/GRENOBLE/LOZAN)

• Petroleum Engineering - Petrol Mühendisliği

• Physics of Complex Systems - Karmaşık Sistemlerin Fiziği (TORINO/TRIESTE/PARIS)

• Architecture Costruction City - Mimarlık Kavram Kenti

• Architecture for the Sustainability Design - Sürdürülebilirlik Tasarımında Mimarlık

• Architecture Heritage Preservation & Enhancement - Mimarlık Mirasının Koruma ve Geliştirilmesi

• Systemic Design - Sistemik Tasarım

• Territorial, Urban, Environmental & Landscape Planning - Bölgesel, Kentsel, Çevresel ve Peyzaj Planlaması

  Bilgi İçin Hemen Arayın